http://www.moneyandhouse.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
 หน้าแรก  จำนอง ขายฝาก  เว็บบอร์ด ประกาศซื้อ-ขายฟรี  บทความ
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   Cart รายการสั่งซื้อ (0) 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 22/09/2008
ปรับปรุง 06/01/2019
สถิติผู้เข้าชม2,147,549,000
Page Views2,147,613,156
จำนองบ้านคือ
จำนอง
รับจำนองที่ดิน จำนองที่ดิน รับจำนอง ดอก 90สต นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378
จำนองขายฝาก รับจำนอง รับขายฝาก ด.90สต นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378 โดยตรง
รับไถ่ถอน รับไถ่ถอนที่ดิน รับไถ่ถอนบ้าน ดอก 9.0สต 065-219-3978 line 065219378 นายทุนเปิ้ลใจดี โดยตรง รับไถ่ถอนบ้านและที่ดิน รับไถ่ถอนบ้านที่ดิน รับไถ่ถอน บ้านที่ดิน
รับจำนองบ้าน ต้องการจำนองที่ดิน ต้องการจำนองบ้าน (ด.90สต) นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378 โดยตรง
จำนองคอนโด รับจำนองคอนโด ไถ่ถอน ด90สต นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378 โดยตรง จำนอง คอนโด รับจำนอง คอนโด จำนองคอนโดใหม่ จำนองคอนโดติดจำนอง รับจำนองคอนโดเก่า รับจำนองคอนโดมือสอง จำนองตึกแถว จำนองทาวน์เฮ้าส จำนองทาวเฮ้าส์
ระวังโดนหลอก จำนองบ้าน รับจำนองบ้าน รับขายฝากบ้าน ด90สต นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378 นายทุนโดยตรง(ใจดี) รับขายฝากบ้านที่ดิน ต้องการขายฝากบ้าน ต้องการขายฝากที่ดิน ต้องการขายฝากบ้านที่ดิน ต้องการขายฝากบ้านและที่ดิน
รับจำนอง รับจำนองบ้าน รับจำนองที่ดิน รับจำนองคอนโด ดอก1บ นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378
จำนองที่ดิน รับจำนองที่ดิน จำนองที่ดินสวน ด.90สต นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378
ขายฝากบ้าน รับขายฝากบ้าน ขายฝากที่ดิน ด90สต นายทุนเปิ้ลใจดี 065-219-3978 DTAC, line 065219378 โดยตรง ไม่ต้องผ่านนายหน้าและคนกลางใด
เอกสารที่ใช้ในการทำ จำนอง ขายฝาก
สมาชิก
บัญชีผู้ใช้
รหัสผ่าน


ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จำนองบ้าน

จำนองบ้าน

     จำนองบ้านคือ

        จำนองบ้าน คือ การที่บุคคนหนึ่งเรียกว่า♯ผู้จำนองบ้าน♯เอาอสังหาริมทรัพย์ของตนเอง เช่นบ้าน ที่ดิน หรือทรัพย์ที่กฏหมายอนุญาตให้จำนองได้ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า ♯ผู้รับจำนองบ้าน♯ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ ทั้งนี้โดย"ผู้จำนองบ้าน"ไม่ต้องส่งมอบที่ดิน บ้านหรือทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้แก่"ผู้รับจำนอง"(ป.พ.พ.มาตรา 702)

        ตัวอย่างเช่น ผู้จำนองบ้านได้กู้เงินจากผู้รับจำนองบ้านเป็นจำนวน 2แสนบาท โดยผู้จำนองบ้านได้นำบ้าน ที่ดินของตนจำนอง 1แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนอน 2แสนบาท ที่ผู้จำนองบ้านได้กู้ไปจากผู้รับจำนองบ้าน โดยผู้จำนองบ้านไม่ต้องส่งมอบบ้านที่ดินให้แก่ผู้รับจำนองบ้าน ผู้จำนองบ้านยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยบ้านที่ดินของตนได้ตามปกติ

      การจำนองบ้านเพื่อเป็นการประกันชำระหนี้แก่ผู้รับจำนองบ้าน แบ่งออกเป็น 6 กรณีดังนี้           

    1. การจำนองบ้านทรัพย์ของต้นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของตนเอง

        ตัวอย่าง ผู้จำนองบ้าน ได้กู้เงินจากผู้รับจำนองบ้าน 2แสนบาท โดยผู้จำนองบ้านได้นำที่ดิน บ้านซึ่งเป็นของตนเองไปจดทะเบียนจำนองบ้านที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้ของผู้รับจำนองที่ดิน 

    2. การจำนองบ้านเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของผู้รับจำนองที่ดิน

        ทรัพย์สินที่อาจใช้ในการจำนองบ้าน จำนองที่ดินได้

        แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้2 ประเภทดังนี้คือ

         1. อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่กับที่ดินนั้นๆ

         2. สังหาริมทรัพย์ ที่จำนองได้คือ

            - เรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระว่างตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป

            - แพ

            - สัตว์พาหนะ

            - สังหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึ่งกฏหมายได้บัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่เป็นต้น   

           หลักเกณฑ์ในการจำนองบ้าน
         1. ผู้จำนองต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ที่จะจำนองบ้านจำนองที่ดิน 

         2. สัญญาจำนองบ้าน ต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ มิฉะนั้นสัญญาจำนองจะตกเป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันแก่คู่สัญญาในการกู้ยืมเงินนั้นมีอยู่เสมอ ที่ผู้จำนองบ้านได้นำเอาโฉนดที่ดินของตนไปมอบให้แก่ผู้รับจำนองบ้านให้เก็บรักษาไว้เฉยๆ เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยไม่มีการทำเป็นหนังสือและไม่ได้นำไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ในกรณเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการจำนอง ผู้ให้กู้หาได้มีสิทธิใดๆ ในที่ดินตามโฉนดแต่อย่างใด คงได้แต่เพียงกระดาษโฉนดไว้ครอบครองเท่านั้น ดังนั้นถ้าผู้ให้กู้ประสงค์ที่จะให็เป็นการจำนองตามกฏหมายแล้ว จะต้องทำเป็นหนังสือและนำไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่พนักงานที่กรมที่ดินเท่านั้น 

        3.ต้องไปจดทะเบียนต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่กรมที่ดินตามกฏหมาย กล่าวคือ 

- ที่ดินที่มีโฉนดต้องนำไปจดทะเบียนที่กรมที่ดินแต่ละสาขา หรือ ประจำจังหวัดนั้นๆ 

- ที่ดินที่ไม่มีโฉนด ได้แก่ที่ดิน น.ส.3 ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ ซึ่งที่ดินนั้นตั้งอยู่ในเขตอำนาจ 

- การจำนองบ้านเฉพาะบ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างไม่รวมที่ดินต้องไปจดทะเบียนจำนองที่อำเภอ 

- การจำนองสัตว์พาหนะ หรือแพ ต้องไปจดทะเบียนที่อำเภอ

- การจำนองเรือต้องไปจดทะเบียนจำนองที่กรมเจ้าท่า

- การจดทะเบียนเครื่องจักรต้องไปจดทะเบียนที่กระทรวงอุตสาหกรรม

        ผลของสัญญาจำนอง

1.ผู้รับจำนองบ้านมีสิทธิได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองบ้านก่อนเจ้าหนี้สามัญ โดยไม่ต้องคำนึงว่ากรรมสิทธิในทรัพย์สินนั้นๆ จะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้วหรือไม่ก็ตาม

 ตัวอย่าง ผู้จำนองบ้านได้กู้เงินจากผู้รับจำนองบ้านเป็นจำนวน 2แสนบาท โดยผู้จำนองบ้านได้นำบ้าน ที่ดินของตนจำนอง 1แปลงไปจดทะเบียนจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนอน 2แสนบาท ที่ผู้จำนองบ้านได้กู้ไปจากผู้รับจำนองบ้าน โดยผู้จำนองบ้านไม่ต้องส่งมอบบ้านที่ดินให้แก่ผู้รับจำนองบ้าน ผู้จำนองบ้านยังคงมีสิทธิครอบครองและใช้สอยบ้านที่ดินของตนได้ตามปกติ 

2. นอกจากนี้ผู้รับจำนองบ้านยังมีสิทธิที่จะเรียกเอาทรัพย์สินที่จำนองนั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิของตนได้หาเข้าเงื่อนไข ดังนี้

- ลูกหนี้ได้ขาดส่งดอกเบี้ยมาแล้วเป็นเวลาถึงห้าปี

- ผู้จำนองมิได้แสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลว่าราคาทรัพย์สินนั้นท่วมจำนวนเงินอันค้างชำระ 

- ไม่มีการจำนองรายอื่น หรือบุริมสิทธอื่นได้จดทะเบียนไว้เหนือทรัพย์สินอันเดียวกันนี้เอง

  ตัวอย่าง ผู้จำนองได้กู้เงินจากผู้รับจำนองเป็นจำนวน 2ล้านบาทโดยนำที่ดินราคา 2ล้านบาทเช่นกันไปจดทะเบียนจำนองไว้เป็นประกันการชำระหนี้ของตน โดยตกลงค่าดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15ต่อปี ต่อมาอีก 10ปี นายเอกผิดนัดไม่เคยชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจำนองเลยดังนั้นเมื่อรวมยอดหนี้คือเงินต้น 2ล้านบาท กับดอกเบี้ยอีก 1ล้านบาทรวมเป็น 3ล้านบาท ผู้รับจำนองมีสิทธิฟ้องผู้จำนองขอให้ศาลสั่งให้ผู้จำนองโอนกรรมสิทธิในที่ดินนั้นให้เป็นของผู้รับจำนองได้เลย ไม่ต้องมีการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวอย่างใด

-  ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองออกขายตลาดใช้หนี้ได้เงินจำนวนสุทธิน้อยกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ หรือ ถ้าเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองหลุดเป็นของผู้รับจำนองและมีราคาทรัพย์นั้นต่ำกว่าจำนวนเงินที่ค้างชำระกันอยู่ ทั้งสองกรณีนี้เงินยังขาดจำนวนอยู่เท่าใด ลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบจำนวนในเงินที่ยังขาดอยู่นั้น

   ตัวอย่าง ผู้จำนองบ้านที่ดินไปจำนองกับผู้รับจำนองเป็นเงิน 1ล้านบาท ต่อมาเมื่อเจ้าหนี้บังคับจำนองเอาที่ดินออกขายทอดตลาดได้เงินเพียง 5แสนบาทดังนั้นผู้รับจำนองบ้านจะไปบังคับให้ผู้จำนองใช้เงินส่วนที่ขาดอีกไม่ได้

ข้อยกเว้น ถ้าในสัญญาจำนองได้ตกลงกันไว้ว่า ในกรณีที่มีการบังคับคดีจำนองแล้วได้เงินไม่พอชำระยอดหนี้ เงินที่ยังขาดจำนองนี้ลูกหนี้ยังคงต้องรับผิดชอบชดใช้ให้แก่ผู้รับจำนองจนครบถ้วนข้อตกลงเช่นนี้มีผลบังคับได้ไม่ถือว่าเป็นการผิดกฏหมาย ผู้รับจำนองมีสิทธิที่จะบังคับให้ลูกหนี้ชำระหนี้ส่วนที่ยังขาดจำนวนอยู่ดังกล่าวได้อีกจนครบถ้วน

ตัวอย่าง ผู้จำนองบ้านที่ดินไปจำนองกับผู้รับจำนองเป็นเงิน 1ล้านบาท ต่อมาเมื่อเจ้าหนี้บังคับจำนองเอาที่ดินออกขายทอดตลาดได้เงินเพียง 5แสนบาท เงินที่ยังขาดอีก 5แสนบาทนี้ ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับให้ผู้จำนองชำระคืนให้แก่ตนจนครบถ้วนได้

- ในกรณีที่มีการบังคับจำนอง เมื่อนำที่ดินออกมาขายทอดตลาดได้เงินสุทธิเท่าใดแล้วก็ให้นำเงินดังกล่าวชำระหนี้คืนให้แก่ผู้รับจำนอง หากมีเงินเหลืออยู่เท่าใดก็ให้ส่งมอบคืนให้แก่ผู้จำนองผู้รับจำนองจะเก็บไว้เองไม่ได้

    ตัวอย่างเช่น ผู้จำนองได้กู้เงิน 1ล้านบาท ต่อมาเมื่อผู้จำนอง โดนบังคับคีดจำนองได้เงินจากการขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 3ล้านบาทผู้จำนองก็หักเงินที่เป็นหนี้ 1ล้านบาทส่วนที่เหลือก็เป็นของผู้จำนอง

    ขอบเขตของสิทธิจำนอง

     ผู้รับจำนองมีสิทธิบังคับจำนองได้เฉพาะทรัพย์ที่จดทะเบียนจำนองเท่านั้น จะไปบังคับถึงทรัพย์สินอื่นๆ ที่ไม่ได้จดไม่ได้

เช่น จำนองเฉพาะที่ดินย่อมไม่ได้ครอบถึงโรงเรือนหรือบ้านที่ปลูกภายหลังวันจำนองเว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้าว่าให้รวมไปถึงบ้านและโรงเรียนดังกล่าวด้วย

-  จำนองเฉพาะบ้านซึ่งปลูกอยู่ในที่ดินของคนอื่น ก็มีสิทธิเฉพาะบ้านเท่านั้น

-  จำนองย่อมไม่ครอบคลุมถึงดอกผลแห่งทรัพย์สินจำนอง เช่นจำนองสวนผลไม้ดอกผลที่ได้ก็อยังคงเป็นของผู้จำนองอยู่

  ทรัพยสินซึ่งจำนองอยุ่นี้ ย่อมเป็นประกันเพื่อการชำระหนี้ดังต่อไปนี้

- เงินต้น

- ดอกเบี้ย

- ค่าเสียหายในการไม่ชำระหนี้ เช่นค่าดำเนินคดี ค่าทนายความ

- ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดีจำนอง

วิธีบังคับจำนองบ้าน

  ผู้รับจำนองต้องมีจดหมายบอกกล่าวไปยังลูกหนี้ว่าให้ขำระหนี้ภายในเวลา ซึ่งปกติใช้เวลาประมาณ 30 วัน หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวนั้น ผู้รับจำนองจะใช้สิทธิบังคับจำนอง หากถึงกำหนดนัดแล้วลูกหนี้ไม่นำเงินมาชำระผู้รับจำนองต้องฟ้องศาล เพือให้ผลูกหนี้ชำระหนี้ หากไม่ชำระหนี้ก็ขอให้ศาลสั่งให้นำเอาทรัพย์ที่จำนองนั้นออกมาขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ หรือขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์นั้นหลุดเป็นกรรมสิทธิของผู้รับจำนองหาเข้าเงื่อนไขที่กฏหมายกำหนดไว้

  จะเห็นได้ว่ากฏหมายบังคับไว้โดยเด็ดขาดว่าการบังคับจำนองจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเสมอจะนำเอาที่ดินออกมาขายทอดตลาดเองไม่ได้และมีการออกจดหมายทวงหนี้ไปถึงลูกหนี้ก่อนเสมอจะฟ้องคดีโดยไม่มีการบอกกล่าวทวงถามก่อนไม่ได้

  การบังคับจำนองนี้จะไม่คำนึงเลยว่าในขณะที่มีการบังคับจำนองนั้น ทรัพย์สินที่จำเลยอยู่ในความครอบครองของใครหรือลูกหนี้ได้โอนกรรมสิทธิไปยังผู้อื่นกี่ทอดแล้วก็ตาม สิทธิจำนองย่อมติดตามตัวทรัพย์สินจำนองนั้นไปด้วยเสมอ แม้ว่าจะเป็นการโอนทางมรดกก็ตาม

   ตัวอย่าง ผู้จำนองบ้าน นำจำนองเป็นจำนวนเงิน 1ล้านบาทต่อมาผู้จำนองตายโดยยกมรดกให้ลูกชาย ดังนั้นผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวที่จะบังคับจำนองนั้น

หนี้ที่ขาดอายุความไปแล้วมีผลกระทบถึงการจำนองหรือไม่

  แมว่าหนี้เป็นประกันนั้นจะขาดอายุความแล้วก็ตาม ผู้รับจำนองก็ยังมีสิทธิที่จะบังคับจำนองเอาทรัพย์นั้นได้ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบถึงสิทธิของผู้รับจำนองในทรัพย์สินนั้นๆแต่อย่างใด แต่จะบังคับเอาดอกเบี้ยที่ค้างชำระในการจำนองเกินกว่า 5ปีไม่ได้ (ป.พ.พ. มาตรา 745)

   ตัวอย่าง ผู้จำนองได้จำนองไว้ 1 ล้านบาท กำหนดชำระวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เมือถึงกำหนดแล้ว ผู้รับจำนองก็ไม่ได้ติดตามทวงถามจากผู้จำนองเลยไปจนถึง 19 มกราคม 2570 จึงได้บังคับจำนองซึ่งหนี้เงินกู้นั้นต้องฟ้องภายใน 10 ปีนับแต่วันที่ถึงกำหนดซึ่งกรณีหนี้เงินกู้ขาดอายุความไปแล้วเป็นเวลานานแล้วผู้จำนองจะต่อสู้เงินกู้ได้ขาดอายุความไปแล้วดังนั้นตนจึงไม่ต้องรับผิดชอบสัญญาจำนองไม่ได้ เพราะแม้ว่าหนี้เงินกู้จะขาดอายุความก็ตามแต่สิทธิจำนองยังอยู่หาได้หมดไปตามอายุความไม่ ผู้รับจำนองจึงมีสิทธิบังคับจำนองที่ดินดังกล่าวได้ แต่ผู้รับจำนองจะบังคับในส่วนดอกเบี้ยที่ค้างชำระเกินกว่า 5 ปีไม่ได้

    ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการจำนองเป็นหลักประกันการชำระหนี้อยู่อย่างแท้จริง ดังนั้นหากเจ้าหนี้ประส่งค์ที่จะได้รับชำระหนี้คืนแล้ว เจ้าหนี้จึงควรให้ลูกหนี้นำทรัพย์สินมาจำนองเป็นประกันการชำระหนี้ด้วย

  การชำระหนี้จำนอง

   การชำระหนี้จำนองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ดี การระงับหนี้จำนองไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ดีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงในการจำนองก็ดีนั้น กฏหมายบังคับให้ไปจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ก็ที่ดินเท่านั้น มิฉะนั้นจะเป็นนำเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้

    ตัวอย่างเช่น ผู้จำนองได้จำนองไว้กับผู้รับจำนอง ต่อมาผู้รับจำนองยอมปลดจำนองที่ดินบ้านดังกล่าวให้ผู้จำนองแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ไปจดทะเบียนที่กรมที่ดิน ก็ไม่สามารถนำมาต่อสู้คดีว่าได้ทำการปลดจำนองไปแล้วนั้นไม่ได้

โทร 0853571365

Tags : จำนองบ้าน

 
Menu
หน้าแรก
บทความ
« January 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
besthouse2u
เพื่อนบ้านทั้งหมด
รับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน นายทุนตา0840179302

 หน้าแรก  บทความ  เว็บบอร์ด  รวมรูปภาพ
view